Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním
Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním

POMOZTE ROMSKÝM STUDENTŮM A STUDENTKÁM K ÚSPĚCHU

Díky Vašim příspěvkům můžeme pokračovat v podporování studentů a studentek Vzdělávacího programu Gendalos, kteří nemají dostatek prostředků na náklady spojené se vzděláním. Spolupracujeme s nimi dlouhodobě a finanční podporou jim zajišťujeme „rovný start“.


Vyberte si způsob podpory:

Podpořte kampaň “Máme odvahu – darujte nám příležitost”:


Chcete nás podpořit jinak nebo se na něco zeptat?
Kontaktujte vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos Michala Kubíka:
Email: michal.kubik@iqrs.cz
Tel: 608 539 323

CO PODPOŘÍTE?

 • Zvyšujeme počet romských studentů a studentek středních, vyšších odborných a vysokých škol
 • Podporujeme osobnostní rozvoj, vzdělávací úspěchy a pracovní uplatnění mladé romské generace
 • Rozvíjíme vlastní stipendijní fond na podporu vzdělávacích úspěchů romské mládeže
 • Vytváříme příležitosti pro společenské i občanské uplatnění a zážitky úspěchů mladých Romů a Romek
 • Rozvíjíme zájem o čtení
 • Do zodpovědnosti a zájmu o vzdělání vtahujeme i romské rodiče
 • Šíříme inspirativní a povzbuzující příběhy proaktivních mladých lidí

NAŠE VÝSLEDKY

 

  • Pracovali jsme s celkem 68 studenty na podpoře vzdělávacích a rozvojových aktivit
  • Při výběru SŠ jsme podpořili 15 žáků, všichni nastoupili na SŠ
  • 14 studentů studovalo v prvním ročníku SŠ, 13 z nich nadále studuje
  • Úspěšnost při průchodu do dalších ročníků byla 79 %
  • Do spolupráce jsme vtáhli celkem 32 zapojených rodičů a 28 pedagogů
  • Ze Stipendijního fondu podpořeno 32 studentů, rozděleno 104 251 Kč
  • Celková úspěšnost, tj. naplnění cíle spolupráce, ke kterému se finanční podpora vztahuje, byla 82 %

Příběhy našich studentů