Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním
Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním

 


Kontakt

Náš pracovní tým


Michal Kubík

Vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos

V týmu ho nejčastěji potkáte při organizování nejrůznějších volnočasových aktivit pro studenty a  studentky – ať už jsou to kulturní akce, studentská setkání se zajímavými osobnostmi, výlety a sportovní akce nebo workshopy. Zkrátka pečuje o to, aby se mladí lidé v našem programu všestranně rozvíjeli a měli možnost trávit zajímavě svůj volný čas.

 

Michaela Švestková

Pedagogická pracovnice

V Gendalos má na starost koordinaci doučování – spolupracuje s lektory a lektorkami a vychází vstříc potřebám jednotlivých studentů a studentek. Spolupracuje také se školami, takže je tou pravou osobou, kterou kontaktovat, pokud máte zájem o workshop interaktivního kariérového poradenství pro třídní skupinu. Zajišťuje také organizaci vzdělávacích a podpůrných akcí pro pedagogy. Vystudovala pedagogickou fakultu a v budoucnosti se plánuje dále vzdělávat v oblasti kariérového poradenství.

Vendula Strnadová

Pedagogická pracovnice

Vystudovala etnologii, management v kultuře a češtinu na brněnské Filozofické fakultě. Od jedenácti let je členem Junáka – českého skauta, jehož posláním je podporovat všestranný rozvoj dětí a mladých lidí bez ohledu na pohlaví či původ. I to ji nakonec dovedlo do Gendalos, kde se snaží uplatňovat podobné principy především při plánování a realizaci volnočasových aktivit.

PETR BANDA

Pracovník v sociálních službách NZDM

Má na starosti setkávání Gendalos a práci s celou komunitou Gendalos. V tomto programu byl na druhé straně jako klient už od 9. třídy. V minulosti mu Gendalos pomohl v rozvoji a nyní by chtěl tu pomoc vrátit zpět. Chtěl by studenty motivovat k tomu, aby se vzdělávali, byli aktivní, a třeba vycestovali na výměnný pobyt do zahraničí.

: petr.banda@iqrs.cz  |  : 773 747 783


Kontakt

Organizace


Gendalos

Jsme součástí IQ Roma servisu, z.s.
: +420 543 213 310
: IQ Roma servis, z.s., Vranovská 846/45, 614 00 Brno, Česká republika
: iqrs@iqrs.cz