Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním
Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním

VIZE GENDALOS

“Naší vizí je svět, kde mladí lidé z romské komunity mají stejnou dostupnost vzdělání a pracovního uplatnění jako majorita, mají přesah do své komunity, vyrostou z nich sebevědomí lidé, kteří vědí, co chtějí a co pro to musí udělat.”


CO DĚLÁME?

Ve Vzdělávacím programu Gendalos (romsky zrcadlo) podporujeme mladou romskou generaci v cestě za vzdělávacími a profesními úspěchy. Naše práce je založená na spolupráci s motivovanými romskými studenty, jejich rodiči i učiteli. Společně hledáme cestu, jak danému studentovi pomoci co nejlépe překonat úskalí studia a rozvíjet svůj potenciál. Jsme součástí prestižní neziskové organizace IQ Roma servis, z.s., která usiluje o důstojné uplatnění Romů ve společnosti již od roku 1997.

Proč?

Zastáváme názor, že investice do vzdělání mladé romské generace je nejvhodnějším řešením dlouhodobých problémů, kterým romská komunita čelí. Prevence je vždy méně nákladná než následné řešení již vzniklých sociálních problémů. Proto se orientujeme na podporu mladých motivovaných studentů, kterým v cestě k úspěchu často stojí kromě finančních potíží také složité rodinné zázemí a nevyhovující podmínky ke studiu.


Jak pracujeme?

Card image cap

Pomáháme těm, kteří si chtějí splnit své sny

 • Společně pracujeme na cíli stanoveném studentem
 • Pomáháme s výběrem SŠ, VOŠ i VŠ
 • Zprostředkováváme doučování a připravujeme na přijímací zkoušky i státní maturitu
 • Nabízíme podporu staršího dobrovolníka – mentora jako průvodce v cestě studiem
Card image cap

Vytváříme tvořivou komunitu mladých aktivních lidí

 • Pořádáme pravidelná vrstevnická setkání zapojených studentů
 • Jezdíme na výlety, objevujeme nová místa
 • Společně se studenty organizujeme vánoční benefici
Card image cap

Podporujeme neformální vzdělání jako důležitou součást učení

 • Podporujeme učení formou zážitku
 • Pomáháme mladým lidem rozvíjet jejich klíčové kompetence: pořádáme např. lekce kritického myšlení nebo mediální gramotnosti
 • Rozvíjíme dobrovolnické zapojení romské mládeže doma i v zahraničí

Stipendijní fond Gendalos byl založen v roce 2011 s cílem pomoci mladým romským studentům nést náklady spojené se studiem. Finanční náročnost studia je jedním z častých důvodů, proč studenti odchází předčasně ze škol s nedokončeným vzděláním, což se následně odrazí v jejich možnostech uplatnění na trhu práce. Podporu zaměřujeme hlavně na oblasti, kde ji lze jen s obtížemi získat z jiných zdrojů, ať již stipendií nebo příspěvků od nadací či nadačních fondů. Ve školním roce 2016/2017 jsme adresně podpořili 27 studentů, kteří jsou součástí Vzdělávacího programu Gendalos. Schvalování žádostí probíhá na zasedání komise, kde jsou předneseny popisy životní situace studentů. Tento příběh se studentem sepisuje pracovník vzdělávacího programu Gendalos. Jeho součástí je také osobní vyjádření studenta, kde popíše, k čemu potřebuje podporu a čeho s ní chce docílit. Komise zasedá každý měsíc, aby dokázala dostatečně rychle reagovat na potřeby studentů.

Jaké podmínky musí splňovat student, který chce žádat o podporu?

 • Studovat střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu,
 • spolupracovat s IQ Roma servis alespoň půl roku,
 • nemít sníženou známku z chování,
 • nemít žádnou neomluvenou hodinu,
 • mít absenci maximálně 25 % z celkového počtu vyučovaných hodin,
 • nemít žádnou nedostatečnou nebo nehodnocen,
 • aktivně spolupracovat na naplňování individuálního rozvojového plánu.

Ze stipendijního fondu Gendalos lze zajistit:

 • Nákup školních pomůcek (učebnice, pracovní sešity nebo specifické učební pomůcky např. kadeřnický kufřík),
 • jízdné a obědy, školné, přihlášky na VŠ a příprava na přijímací zkoušky,
 • kurzy a zájmové kroužky,
 • notebook nebo stolní PC.

Podpořte svým příspěvkem stipendijní fond Gendalos a pomozte nám zajistit našim studentům “rovný start” s ostatními spolužáky!