Rozvíjíme romskou střední třídu, vzdělání a romské vzory.

POMOZTE ROMSKÝM STUDENTŮM K ÚSPĚCHU

Díky Vašim příspěvkům můžeme pokračovat v podporování studentů Vzdělávacího programu Gendalos, kteří nemají dostatek prostředků na náklady spojené se vzděláním. Se studenty spolupracujeme dlouhodobě a finanční podporou jim zajišťujeme „rovný start“ s ostatními spolužáky.


Vyberte si ze způsobů podpory:

Prostřednictvím on-line formuláře Darujme.cz:

 

Dárcovskou SMS:

Podpořte stipendijní fond GENDALOS dárcovskou SMS!
Pošlete SMS v znění:

“DMS GENDALOS 30“
“DMS GENDALOS 60“
“DMS GENDALOS 90“

(tj. DMS mezera GENDALOS mezera ČÁSTKA) na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30,60 nebo 90 Kč, Gendalos obdrží 29,59 nebo 89 Kč.

Prostřednictvím účtu programu Gendalos:

Svůj dar můžete poslat na transparentní účet 6500413001/5500


Chcete nás podpořit jinak nebo se na něco zeptat?
Kontaktujte vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos Anežku Šintákovou:
Email: anezka.sintakova@iqrs.cz
Tel: 608 539 323


CO PODPOŘÍTE?

 • Zvyšujeme počet romských studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol
 • Podporujeme osobnostní rozvoj, vzdělávací úspěchy a pracovní uplatnění mladé romské generace
 • Rozvíjíme vlastní stipendijní fond na podporu vzdělávacích úspěchů romské mládeže
 • Vytváříme příležitosti pro společenské i občanské uplatnění a zážitky úspěchů mladých Romů
 • Rozvíjíme zájem o čtení
 • Do zodpovědnosti a zájmu o vzdělání vtahujeme i romské rodiče
 • Šíříme inspirativní a povzbuzující příběhy proaktivních Romů

NAŠE VÝSLEDKY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017:

 • Pracovali jsme s celkem 54 studenty na podpoře vzdělávacích a rozvojových aktivit
 • Při výběru SŠ jsme podpořili 15 žáků, všichni nastoupili na SŠ
 • 12 studentů studovalo v prvním ročníku SŠ, 83 % nastoupilo do dalšího ročníku
 • Úspěšnost při průchodu do dalších ročníků byla 100 %
 • Do spolupráce jsme vtáhli celkem 27 zapojených rodičů a 19 pedagogů
 • Celkem uděleno 86 finančních podpor 27 studentům, rozděleno 116 154 Kč
 • Celková úspěšnost, tj. naplnění cíle spolupráce, ke kterému se finanční podpora vztahuje, byla 85 %