Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním
Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním

Mají odhodlání, darujme jim příležitost

Pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí není dobré vzdělání samozřejmostí. Mnohé z nich škola baví a chtějí toho v životě hodně dokázat, čelí však řadě překážek. I pár hodin doučování z matematiky nebo finanční podpora při studiu mohou rozhodnout o budoucnosti těchto mladých lidí. Darujme jim příležitost!


V IQ Roma servis provázíme děti a mladé lidi na každém kroku za jejich vzděláním a vysněnou prací. Pomáháme jim i jejich rodinám zvládat každodenní výzvy, které řeší – od chybějících pomůcek, přes zvládání stresu z přijímaček až po přípravu na maturitu. Díky laskavé podpoře zjišťují, v čem vynikají a kým by jednou chtěli být. Rostou z nich angažovaní a sebevědomí lidé, kteří se zajímají o okolní svět. Chtějí si plnit sny: stát se právničkou, veterinářem nebo letuškou.

CO PODPOŘÍTE?

 • Pomáháme mladým lidem získat dobré vzdělání
 • Společně řešíme výzvy spojené se studiem na střední škole
 • Podporujeme osobnostní rozvoj, vzdělávací úspěchy a pracovní uplatnění mladé romské generace
 • Rozvíjíme vlastní stipendijní fond na podporu vzdělávacích úspěchů romské mládeže
 • Vytváříme příležitosti pro společenské i občanské uplatnění a zážitky úspěchů mladých Romů a Romek
 • Do zodpovědnosti a zájmu o vzdělání vtahujeme i romské rodiče
 • Šíříme inspirativní a povzbuzující příběhy proaktivních mladých lidí

V IQ Roma servis ročně podpoříme 190 dětí a mladých lidí na cestě za vzděláním

  • V loňském roce jsme dětem poskytli 2450 hodin doučování.
  • 7 studentů z 8 s námi úspěšně zvládne maturitu.
  • 60 % našich středoškoláků studuje maturitní obor.
  • 86 % žáků a studentů s námi postupuje do dalšího ročníku či studia.

Příběhy Gendalos