Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním
Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním

 


Kontakt

Náš pracovní tým


Anežka Šintáková

Vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos
V její povaze se prolíná duše skauta a umělce. Vystudovala jsem učitelství pro střední školy na Univerzitě Hradec Králové, a poté jsem se přestěhovala do Brna. Rozhodla jsem se, že se nechci ihned postavit “za katedru”, ale budu poznávat svět “z té druhé strany”. Mé přání se zhmotnilo díky práci v IQ Roma servisu. Nejprve jsem zde pracovala jako terénní pracovník sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jihomoravském kraji. Od června 2016 jsem vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos. Mojí hlavní náplní práce je řídit tým Gendalos a zajišťovat kvalitu a udržitelnost programu. Doprovázet mladé Romy na jejich cestě za vzdělávacími úspěchy je pro mne nejen radostí, ale i ctí. Největší potěšení však zažívám, když se mohu od našich studentů sama něčemu naučit.

Hanka Kolářová

Pedagogická pracovnice

Vystudovala jsem sociální práci a sociologii v Brně, kde jsem se zamilovala do místního mimořádně tvůrčího a živého prostředí neziskovek. Po škole jsem pomáhala několik měsíců ve Walesu navazovat mládež z chudých měst na projekty mezinárodních dobrovolnictví. Díky téhle zkušenosti jsem pochopila, jak moc může život mladého člověka ovlivnit správně načasovaná šance. V rámci své práce v Gendalos se věnuji propagaci zahraničních příležitostí pro mládež, rozvoji dobrovolnictví a komunitní práci. Vytrvalost a cílevědomost našich studentů mě dlouhodobě inspiruje a nabíjí.

Kateřina Szczepaniková

Pedagogická pracovnice

Původní profesí jsem dramaturgyně. Příležitostně připravuji literární pořady pro Český rozhlas. Posledních osm let pracuji v neziskovém sektoru, nejdřív v Centru pro rodinu a sociální péči a nyní v organizaci IQ Roma servis a v Člověku v tísni. Mám dva syny, se kterými jsem při dlouhodobém pobytu v zahraničí poznala i jiné školní systémy, než je ten obvyklý český. Do týmu Gendalos jsem nastoupila nejdřív jako doučovatelka češtiny. Na lekcích čtenářské gramotnosti jsem zjistila, jak jsou naši studenti otevření novým podnětům, přátelští a sdílní. Těší mne, že je mohu podporovat v jejich vzdělávání.

Tomáš Alexandrov

Pedagogický pracovník

Přišel jsem z Liberce do Brna v roce 2014, kde jsem vystudoval 2. stupeň učitelství pro základní školy. V rámci pedagogických praxí jsem učil pár měsíců i na jedné segregované základní škole. Tam jsem pochopil, že osud člověka neovlivňují jen velké životní milníky, ale hlavně ty malé a nepatrné věci, kterým nedáváme tak velkou váhu. Jsou to rodiče, kteří se o nás starají, kamarádi, učitelé, malá každodenní rozhodnutí a z nemalé části i příležitosti, kterých se můžeme chopit. Rád bych pomohl studentům tyto příležitosti naplno využít.

Šárka Lemonová

Pedagogická pracovnice

Při studiu filmové vědy na Filozofické fakultě v Brně jsem strávila velkou část volného času dobrovolnickou činností nejprve v Muzeu romské kultury a posléze v IQ Roma servis. Přímý kontakt s dětmi a možnost pozitivně je ovlivnit a nasměrovat k lepší budoucnosti mi od začátku dávaly hluboký smysl. Účast na výběrovém řízení do týmu Gendalos tak bylo přirozeným vyústěním mého zájmu o pomoc druhým. Ze svých studentů jsem nadšená a těší mne, že se díky nim mohu každým dnem vzdělávat v oblastech pedagogické a sociální sféry. Jejich úspěchy v nelehké cestě za vzděláním jsou pro mne motivací, kterou ve svém životě mnoho lidí postrádá.


Kontakt

Organizace


Gendalos

Jsme součástí IQ Roma servis, z.s.
: +420 543 213 310
: IQ Roma servis, z.s., Vranovská 846/45, 614 00 Brno, Česká republika
: iqrs@iqrs.cz