Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním
Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním

 


Kontakt

Náš pracovní tým


Kristina Studená

Vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos
Vystudovala češtinu a němčinu na Pedagogické fakultě, kde se v rámci doktorského studia věnovala tomu, jak využít zážitkovou pedagogiku pro rozvoj čtenářství mladých lidí. Baví ji propojování různých oborů a směrů, organizování akcí v ČR i v zahraničí. Když má volno, potkáte ji nejčastěji s barvami v ruce značit turistické trasy na Ukrajině nebo s knihou v parku. Jako vedoucí Vzdělávacího programu Gendalos má na starost koordinaci týmu, udržitelnost a rozvoj programu. Nejvíc ji ale těší, když vidí, jak mají mladí lidé nejen dobrý pocit ze sebe sama, ale že přenáší své nadšení a motivaci i na své okolí.

Pája Kolářová

Pedagogická pracovnice

Do Brna mě z jižních Čech zanesla studia – sociální antropologie a mezinárodní vztahy. Ty mě zase zanesly do různých koutů Evropy, studovala jsem ve Slovinsku, pracovala v Belgii. Láska k Brnu mě pak přivedla zase zpátky do města mé alma mater a dlouholetá práce s dětmi a mládeží zase do Gendalos. Dlouhodobě se věnuji neformálnímu vzdělávání, ve kterém vidím velký smysl a dopad, a práci s mládeží nejen v Brně, ale i mezinárodně v rámci výměn mládeže a školení Erasmus+. Gendalos je pro mě velkou příležitostí, jak přenést mé zkušenosti s prací s mladými lidmi z různých kultur a etnik na lokální úroveň s radostí a motivací mi vlastní.
V rámci své práce v Gendalos se věnuji doučování, spolupráci se školami a propagaci zahraničních příležitostí pro mládež.

Kateřina Szczepaniková

Pedagogická pracovnice

Původní profesí jsem dramaturgyně. Příležitostně připravuji literární pořady pro Český rozhlas. Posledních osm let pracuji v neziskovém sektoru, nejdřív v Centru pro rodinu a sociální péči a nyní v organizaci IQ Roma servis a v Člověku v tísni. Mám dva syny, se kterými jsem při dlouhodobém pobytu v zahraničí poznala i jiné školní systémy, než je ten obvyklý český. Do týmu Gendalos jsem nastoupila nejdřív jako doučovatelka češtiny. Na lekcích čtenářské gramotnosti jsem zjistila, jak jsou naši studenti otevření novým podnětům, přátelští a sdílní. Těší mne, že je mohu podporovat v jejich vzdělávání.

Martina Hojsáková

Pedagogická pracovnice

Brno je mým rodným městem a prožila jsem zde i svá studentská léta. Vystudovala jsem Sociální pedagogiku a volný čas. Uvědomuji si, jaký vliv na mladého člověka mohou mít volnočasové aktivity a proto jsem ráda, že se v Gendalos vydáváme i tímto směrem. S IQ Roma servis jsem se poprvé setkala během dobrovolnictví a už tehdy jsem si v organizaci přála pracovat. Nyní se mi tento sen splnil a já se těším ze smysluplné práce se studenty.
V Gendalos mám na starost motivační aktivity pro studenty – setkání Gendalos, workshopy, exkurze a kulturní návštěvy, výjezdy a výlety.

Jakub Hadaš

Pedagogický pracovník

Do Brna jsem se dostal díky studiím, pocházím však z Olomoucka. Vystudoval jsem bakalářskou sociologii na Masarykově univerzitě a v současnosti dokončuji magisterský stupeň. Jako sociolog jsem se začal víc zajímat o fungování světa a zaměřil jsem se na problematiku sociálních nerovnosti. A protože věřím, že i já mohu zlepšovat svět, stala se pro mě pomoc druhým důležitým posláním. Prošel jsem několika neziskovkami, ale nejvíc mě vždy bavilo pracovat s mladými. A tak jsem se dostal do skvělého týmu Gendalos. Mám na starost PR, sociální sítě a kampaně.

Marie Paštrnáková

Pracovnice v sociálních službách

Studovala jsem Etnologii na Filosofické fakultě v Brně. Hned po studiu jsem začala pracovat na břeclavské pobočce IQ Roma Servisu jako pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zároveň mám na starost studenty Gendalos z Břeclavi a okolí. Od dětství jsem snila o tom, že odjedu do nějaké chudé země, kde budu pomáhat potřebným a poznávat jejich kulturu. S přibývajícím věkem jsem si však uvědomila, že není potřeba cestovat tisíce kilometrů. Stačí otevřít oči a pomoci i lidem, kteří se nachází v mém bezprostředním okolí.


: marie.pastrnakova@iqrs.cz
  |  : 777 453 548 |  : Marie IQrs Paštnáková

Zuzana Broskevičová

Pracovnice v sociálních službách

Vystudovala jsem sociologii a kulturní antropologii v Ostravě/Olomouci. Vzdělávání pro mě není jen učivo, ale celoživotní poznávání sebe sama a světa kolem nás. Během mých studií jsem se setkala s pestrou škálou osob a myšlenek, které mi otevřely novou cestu životem. Zjistila jsem, že startovací čára v životě každého se různí, ale není definitivně předurčující. V rámci IQ Roma servis se proto snažím podporovat rodiny v příležitostech na důstojný život a mladé lidi ve svém rozvoji z Bučovic a okolí


Kontakt

Organizace


Gendalos

Jsme součástí IQ Roma servis, z.s.
: +420 543 213 310
: IQ Roma servis, z.s., Vranovská 846/45, 614 00 Brno, Česká republika
: iqrs@iqrs.cz