Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním
Podporujeme romské studenty na cestě za vzděláním

PETR: “MYSLÍM, ŽE JE FAJN, KDYŽ DÁVÁM NĚCO ZPĚT SVÉ KOMUNITĚ.”

Vložil/a Romana Procházková 07/12/2023


Petr je studentem ekonomiky a managementu na Mendelově univerzitě v Brně. Má dvacet jedna let. Na svém oboru je velmi spokojený, kromě studia dochází také na stáž v Komerční bance a aktivně se podílí na činnosti organizace IQ Roma servis, ať už účastí na akcích, nebo doučováním angličtiny pro studenty základních i středních škol. Ve volném čase, kterého mu dle svých slov moc nezbývá, někdy i rád prokrastinuje, například sledováním seriálů.

Petr se už dlouhou dobu zabývá politickým děním. Myslí si, že politici se nezajímají o mladé lidi, a tím pádem se ani mladí tolik nezajímají o politiku. Proto se rozhodl rozjet kampaň Buď slyšet!, které se v poslední době intenzivně věnuje. V rámci této kampaně vede rozhovory s politiky i prezidentskými kandidáty a usiluje o zvýšení volební účasti mladých lidí nejen z romské komunity. V budoucnu by se chtěl Petr nadále věnovat ekonomii i pomoci Romům. Přál by si například, aby se zlepšila finanční gramotnost romských dětí.

Se zahraničními stážemi má Petr bohatou zkušenost. Díky různým organizacím a stipendijním programům byl už například v Belgii, Španělsku, Anglii, Německu nebo v USA, kam se dostal díky tomu, že ho na stáž vybrala americká ambasáda. O přínosu těchto výjezdů Petr nepochybuje: „Vždycky mi to dá strašně moc. I lidi, co tam potkám. Je taky strašně fajn věci porovnávat, například moje české zázemí s kulturou ostatních zemí, nebo ostatní země navzájem. Vždycky mě to obohacuje.”

Petr ale v zahraničí neztrácí kontakt s vlastními kořeny a komunitou, na výjezdech se často zajímá o témata spojená s Romy a jejich postavením v tamních společnostech. Na výjezdu do Maďarska se v rámci svého projektu zamýšlel nad rozdíly mezi životní zkušeností Romů v Maďarsku a v České republice a nad stavem olašské kultury v těchto zemích. Svoje dojmy z výjezdů se také snaží šířit dál po svém okolí: „Vždycky, když jedu, tak si z toho určitě něco beru a tu zkušenost předávám dál.” Inspirací pro něj byli i vrstevníci a kamarádi, které na výjezdech potkal – na Maltě mu například pomohli s formou jeho kampaně. Mnoho kontaktů s kamarády z výjezdů Petr stále udržuje.

Přínos výjezdů pro Petra spočívá i v tom, že se na nich rozmluvil anglicky: „Na tom prvním výjezdu v Belgii jsem pochopil, že se nemusím stydět mluvit anglicky a že je mi vlastně jedno, když dělám chyby, že prostě budu mluvit. A od té doby se to zlepšuje a teď už doučuju angličtinu a tolik se nestydím.” I tento přístup se snaží předat ostatním. Ke svému doučování říká: „Baví mě to. Myslím, že je fajn, když dávám něco zpět své komunitě. Beru to tak, že tím i pomáhám.” Petr také mluví o tom, že se díky výjezdům více osamostatnil, a že ho každý zahraniční pobyt určitě někam posunul.

I svoji nejnovější stáž v Budapešti Petr hodnotí jednoznačně pozitivně. Bavilo ho nahlédnout do fungování organizace Subjective Values Foundation a porovnávat ho s činností IQ Roma servis. Seznámil se také se situací Romů v Maďarsku a zúčastnil se workshopu o etice fotografování, který ho velmi zaujal. Budapešť má podle Petra své krásy, a také zjistil, že maďarská kuchyně je mnohem bližší té romské, než si myslel.

Když se Petr zamýšlí nad tím, proč někteří jeho vrstevníci nevyužívají možnosti výjezdů do zahraničí, napadá ho třeba to, že oni nebo jejich rodiny můžou mít strach z neznáma, nebo z toho, že nemají dostatečně dobrou angličtinu na to, aby takovou stáž zvládli. Petr ale doufá, že co nejvíce lidí tyto strachy překoná a budou využívat příležitosti, kterých je dle jeho slov opravdu spousta. Sám se snaží ostatní studenty k výjezdům motivovat: „Několikrát jsem na různých setkáních mluvil o svých zážitcích ze zahraničí a vyzýval jsem ty studenty, aby taky někam jeli.”

Petrova rodina ho v mnohých aktivitách podporuje a tlačí ho k tomu, aby studoval. Od té doby, co je na vysoké škole, už sice vše stojí především na něm samotném, určitý tlak od rodiny ale stále cítí. Přes jistou počáteční opatrnost rodiče Petra vždy podpořili i při jeho výjezdech do zahraničí. Teď už se o něj prý ani nějak zvlášť nebojí, když někam jede. Petr si význam této podpory uvědomuje a velmi si jí váží: „Musím říct, že od lidí často slýchám, že třeba nemají v rodině takovou oporu. Mám vlastně asi štěstí, že mě takto podporují.”

Občanská angažovanost

Být občansky angažovaný znamená aktivně se účastnit společenského a politického dění a nebýt tak lhostejný k věcem, které ovlivňují nás a naše okolí. Občanská angažovanost může nabývat různých podob, od účasti na společenských a kulturních akcích, diskuzích nebo protestech, přes dobrovolnictví, chození k volbám, členství v různých spolcích, tvorbě vlastních společensky prospěšných projektů a mnoho dalšího.

Olašští Romové

Olašští Romové jsou jednou z větví romského etnika. Do střední Evropy přicházeli z rumunského knížectví Valašsko od poloviny 19. století. Na českém území žije přibližně 25 tisíc olašských Romů. Mají vlastní dialekt a další kulturní specifika.

Zahraniční stáže a pobyty

Vyjet do zahraničí i na dlouhodobější pobyt je dnes jednodušší než kdy předtím. Nejznámější je program Erasmus+, v rámci kterého byl realizován i projekt ROMAS. V rámci programu Erasmus+ může vyjet každý mladý člověk na různě dlouhou dobu, navíc mu program většinou pokryje plnou výši cestovného, ubytování, stravu, zdravotní pojištění a někdy také kapesné. Další možností jsou Evropské sbory solidarity, se kterými může na zahraniční pobyt vyjet kdokoliv od 18 do 30 let, či další stipendijní programy (výměny mládeže a školení), nebo různé formy takzvaného work and travel – pracuj a cestuj.